ELLEN UYTEWAAL ART

KUNSTDRUKKEN / ART PRINTS

Zielsverwanten / Soul mates

Zielsverwanten. Orig. 48 cm x 38,3 cm (2003)

De ziel wordt weergegeven als een mannelijk en een vrouwelijk deel. Zij komen op een moment wanneer de tijd rijp is samen en vormen dan een ziel, de zogenaamde tweelingziel. Beiden houden zij aan een kant het medicijnwiel vast, wat ook bestaat uit een vrouwelijke (het westen), en een mannelijke kant (het oosten). De rivier laat de levensloop zien van de ziel die haar/zijn verschillende stoffelijke levens volbrengt op aarde en zich uiteindelijk weer verbindt met de “Bron”. De adelaar boven en tussen de man en de vrouw symboliseert de “Grote Geest”, oftewel “Groot mysterie”. De schepper van al wat leeft. De bergen staan voor de stoffelijke wereld.

Soulmates. Orig. 48 x 38,3 cm (2003)

The soul on this image represents a feminine and a male part. One day, they will come together and become one soul, the “twin-soul”. On both sides they hold the “Medicine-Wheel”, also with a feminine (the west),and a male (the East) part. The many incarnations of the soul on earth are symbolized in the river that downstreams into the ocean, “ The Spirit World”. The eagle symbolizes the “Great Spirit” and the creator of all living beings.
The massive snowcapped mountains below, symbolize the material world.


Prijs:
€ 269,00

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending