ELLEN UYTEWAAL ART

KUNSTDRUKKEN / ART PRINTS

Geesten van het medicijnwiel / Spirits of the medicine wheel

Geesten van het Medicijnwiel. Orig. 59,8 x 41,8 cm (2005)

Het medicijnwiel, een indiaans symbool voor “alles wat leeft”, en de zweethut zijn altijd met elkaar verbonden. Voor de indianen is de zweethut-ceremonie een manier om zich te zuiveren op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. De cirkel van het medicijnwiel is verdeeld door een noord-zuid en een oost-west as. Zo ontstaat er een viereenheid met in het midden een kruispunt, dat in dit schilderij gevisualiseerd wordt door de groep gloeiende stenen. Veel levensaspecten zijn in het wiel terug te vinden, zoals de vier windrichtingen, die weer corresponderen met de vier jaargetijden en de vier elementen lucht, water, aarde en vuur. Het noorden komt eveneens overeen met de innerlijke wijze (zowel man als vrouw), het oosten met de innerlijke man, het zuiden met het innerlijke kind en het westen met de innerlijke vrouw. Dit zijn niet alleen energieën die in onszelf aanwezig zijn en die ons vergezellen op ons levenspad, ze staan tevens symbool voor de spirithelpers die ook de gedaanten van krachtdieren kunnen aannemen.

Spirits of the Medicinewheel. Orig. 59,8 x 41,8 cm (2005)

The Medicinwheel, an Indian symbol for “all that lives” and the sweetlodge are always interconnected. The sweatlodge ceremony is a way to purify oneselve physically, mentally, emotionally and spiritually. The circle of the Medicinewheel is divided by a north-south and an east-west axis, wich form a cross in the center, visualized in this painting as the white-hot stones. Many aspects of life can be found in the Wheel, for instance the four wind-directions, corresponding with the four seasons and the four elements air, water, earth, and fire.
The north is also related to inner wisdom (male and female), the east to the inner man, the south to the inner child and the west to the inner woman. These are not only energy, dwelling in our selves and accompanying us on the path of our lives, they symbolize the spirithelpers as well, who also manifest themselves as power-animals.


Prijs:
€ 309,00

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending