ELLEN UYTEWAAL ART

KUNSTDRUKKEN / ART PRINTS

Harmonie / Harmony

Harmonie. Orig. 48,5 x 37 cm (2002)

De “Spirituele Zon” schijnt door zeven berken.
Deze staan symbool voor de zeven kosmische stralen en zuiverheid.
De bomen zijn verbonden met het gezin, de beer en de wolf.
Het symboliseert de verbinding tussen de kosmos en de aarde en alles wat daar op leeft.
Vanuit de groep zijn blauwe wortels zichtbaar die de verbinding symboliseren
met de aarde en haar levenskracht. Om de zon draaien gekleurde veren en vogels vliegen in en uit de cirkel van regenboog en chakra-kleuren.
Dit stelt de stromende energie voor die in alles aanwezig is. De vogels staan symbool voor vrijheid en ruimte,en de rode bizons voor de aardekracht. Het geheel staat symbool voor de “Nieuwe Tijd”. Alles in harmonie en vrede.

Harmony. Orig. 48,5 x 37 cm (2002)

The “The Spiritual Sun” shines through the seven birch trees.These tall and beautiful trees symbolize the seven cosmic beams and purity. They have a connection with the Indian family and the bear and wolf besides them. It symbolizes the connection between the Cosmos, Mother Earth, and all living creatures who live upon her. Blue roots are coming out of the bodies, and connect them with Mother Earth. The blue colour is also the symbol of live giving water. Feathers and birds are flying in and out of the circle in the colours of the rainbow and the chakra’s. The birds stand for freedom and the red buffaloo for the earth-energy.


Prijs:
€ 269,00

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending