ELLEN UYTEWAAL ART

KUNSTDRUKKEN / ART PRINTS

Kind van het woud / Child of the forest

Kind van het Woud. Orig. 48 cm x 38 cm (2004)

Het kind wat leeft in het woud en zich heeft verbonden met alle elementen van de natuur. In harmonie leeft zij temidden van vele dieren, waar zij een speciale band mee heeft. De onschuld en openheid van een kind staan voor een sterke verbinding met de energieën vanuit de kosmos. Deze stromen ook via de prachtige spar naar Moeder-Aarde en haar bewoners.

Child of the forest. Orig. 48 x 38 cm (2004)

The child lives in the beautifull forest and connect allies with all the elements of Mother Earth. She lives in harmony with all the animals that live around her. Also the innocence and purity of the child makes, that she has a strong connection with the energies “of the Spirit World’’. These energies also stream through the spruce-fir into the earth.


Prijs:
€ 269,00

Plus verwerkings- en verzendkosten.Voorwaarden - Opmerking bij zending